Zadnje pretraživano
Usporedba
Favoriti
Prijava
Usporedba
Favoriti
Prijava

Informacije o trgovačkom društvu:

MMM Agramservis d.o.o.
Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb 
Adresa elektroničke pošte: info@agramservis.hr
Telefon: 01 2456 555
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080535916
OIB: 77209285118
Račun u Erste&Steiermärkische Bank.d.d.
IBAN HR7724020061100444727
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu
Direktor: Goran Muhar

 1. UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE

OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Smartson web trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između korisnika kao krajnjeg kupca i Smartson web trgovine, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Korištenje usluga Smartson web trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Smartson web trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a MMM Agramservis d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.

UVJETI PRODAJE

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu MMM Agramservis d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i MMM Agramservis d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Smartson web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje u trenutku zaključenja narudžbe i izrade računa.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti MMM Agramservis d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na MMM Agramservis d.o.o. Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb) ili elektroničkom poštom na reklamacije@agramservis.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, za jednostrani raskid Ugovora (korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju MMM Agramservis d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada MMM Agramservis d.o.o., odnosno Smartson web trgovina, zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ako je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca MMM Agramservis d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu MMM Agramservis d.o.o., Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je MMM Agramservis d.o.o., odnosno Smartson web trgovini, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam.

Jezik

Jezik komunikacije na smartson.hr je hrvatski književni jezik.

Cijene

Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u eurima te je u istima sadržan pripadajući PDV. MMM Agramservis d.o.o. istaknute cijene ažurira na dnevnoj bazi zbog čega postoji mogućnost da cijene u trgovini budu različite od cijena na Smartson web trgovini, no sve navedene cijene vrijede za kupovinu online neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.

MMM Agramservis d.o.o. je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Smartson web trgovinu. Također, MMM Agramservis d.o.o. je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za Smartson web kupovinu što će korisniku biti naznačeno prije same kupovine.

Neovisno od prethodne točke ovih uvjeta prodaje, sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi narudžbe korisnika.

Kupovina

Prije nego započnete proces kupovine molimo Vas da pažljivo pročitate opće uvjete korištenja i uvjete prodaje. Za kupovinu u Smartson web trgovini ne morate se registrirati. Molimo da strogo pazite da unesete valjanu e-mail adresu jer je e-mail glavni komunikacijski kanal između korisnika i Smartson web trgovine: putem e-maila Vas obavještavamo o (ne)raspoloživosti pojedinih artikala iz narudžbe, na e-mail šaljemo narudžbu s podacima za plaćanje, obavještavamo korisnika o statusu narudžbe, dogovaramo vrijeme dostave itd. Molimo Vas da pazite da je e-mail adresa s kojom ste se registrirali uvijek dostupna, da sandučić nije pun i da je u stanju primiti naše obavijesti. Za sva pitanja koja imate, molimo da nam se obratite na e-mail: info@smartson.hr

Upute

Za kupovinu u Smartson web shopu ne morate se registrirati.

Za sva pitanja koja imate, molimo da nam se obratite na e-mail: info@smartson.hr

UPUTE:

 1. Odaberite željeni proizvod i otvorite detaljni prikaz.
 2. Dodajte proizvod u košaricu klikom na gumb "Dodaj u košaricu".
 3. Kliknite na ”Vaša košarica” u pop-up-u odakle ćete moći pregledati i ažurirati odabrane proizvode.
 4. Ukoliko je sve u redu s proizvodima, kliknite "Dovrši kupovinu"
 5. Odaberite način plaćanja i način preuzimanja.
 6. Upišite sve podatke za dostavu i kontakt.
 7. Ukoliko ste upisali sve potrebne podatke, kliknite na opciju ”Završi narudžbu”.

 

Dostava i uvjeti dostave

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt adrese navedene u Narudžbi. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi korisnik već do ulaza u zgradu.

Dostava se vrši putem dostavnih službi (Overseas, Intereuropa, Hrvatska pošta) na području cijele Hrvatske. Intereuropa ne vrši dostavu na otok Silba već do Intereuropa terminala u Zadru gdje je moguće preuzimanje robe (Ulica 159 brigade 12, HR-23000 Zadar).

Za naručenu robu dostava se naplaćuje u iznosu od 3,85 što će biti obračunato kao dodatna stavka na vašem računu. 

Dostava je besplatna za narudžbe iznad 132,60 uz iznimku dostave bijele tehnike za sve brandove osim branda GORENJE, BOSCH i SAMSUNG. U tom slučaju se dostava naručene robe naplaćuje u skladu s težinom paketa:

Težina paketa

Iznos dostave

do 30 kg

3,85

30 do 50 kg

6,64

50 do 75 kg

9,95

75 do 100 kg

13,27

100 do 150 kg

19,90

150 do 200 kg

26,54

Rok isporuke za naručenu robu je 3-10 radnih dana po primitku uplate. Iznimka mogu biti otoci i mjesta koja ne podržavaju svakodnevnu dostavu, a gdje je dostava moguća prema rasporedu dostave.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Korisnik je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Korisnik je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Materijalni nedostatci

MMM Agramservis d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu kada ga je Korisnik pravodobno i uredno obavijestio o istima, sukladno primjenjivim propisima. Korisnik ima pravo na uklanjanje nedostatka, predaju druge stvari bez nedostatka, sniženje cijene i raskid ugovora u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima. 

Korisnik  je obvezan obavijestiti MMM Agramservis d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na korisnika.

Kad se nakon primitka stvari od strane korisnika pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, korisnik je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti MMM Agramservis d.o.o. u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

MMM Agramservis d.o.o. ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od predaje proizvoda.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Korisnik nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti MMM Agramservis d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Korisnik može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao MMM Agramservis d.o.o naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Korisnik može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je MMM Agramservis d.o.o nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da MMM Agramservis d.o.o neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad korisnik zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako MMM Agramservis d.o.o u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga korisnik može održati ako bez odgađanja izjavi MMM Agramservis d.o.o da ugovor održava na snazi.

Reklamacije i prigovori

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte, te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: (01) 2456 555,
 • na e-mail adresu: reklamacije@agramservis.hr,
 • na adresu: MMM Agramservis d.o.o., Samoborska cesta 145, 10000 Zagreb

Ako se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, korisnik treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. MMM Agramservis d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da korisnik nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi MMM Agramservis d.o.o..

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi MMM Agramservis d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi korisnik.

Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servisa

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Korisnik je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod. Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servisa ne utječe na prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, korisnik može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda, isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Korisnik je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Slučajevi u kojima se gubi jamstvo na uređaj

Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje uključeni su i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uporabu te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima, kao i bilo koje fizičko oštećenje robe. Pravo na ostvarenje jamstva korisnik gubi i u slučaju utjecaja više sile, poput udara groma ili poplave, neovlaštenog popravljanja uređaja te isto tako popravka od strane treće neovlaštene osobe kao i neovlaštene ugradnje proizvoda te spajanja s nekim trećima. MMM Agramservis d.o.o ne odgovara za podatke na računalu, HDD uređaju ili bilo kojem uređaju koji služi za pohranu podataka. Kupcima se preporuča izrada sigurnosne kopije, ako je to moguće. Spašavanje podataka od strane MMM Agramservis d.o.o, odnosno ovlaštenog servisa ne spada u jamstvene popravke i može se naplaćivati. Ponudu za spašavanje podataka korisnik može zatražiti od MMM Agramservis d.o.o prilikom predaje robe na servis.

Pri kupovini pisača i ne korištenjem originalnih ispisnih uložaka, tj. tinti i tonera koje je propisao proizvođač, odnosno korištenjem zamjenskih ispisnih uložaka jamstvo na pisač prestaje vrijediti.

U slučaju nepotpune jamstvene prijave, MMM Agramservis d.o.o može tražiti od korisnika dodatne informacije vezane uz uređaj i njegov kvar. Robu prijavljenu na servis u jamstvu koja nije kupljena u poslovnim prostorima ili Internet trgovini. MMM Agramservis d.o.o može odbiti preuzeti ili naplatiti logističke i manipulativne troškove.

Rok rješavanja i produljenje jamstva

MMM Agramservis d.o.o se obvezuje da će jamstvo za robu kupljenu u Smartson web trgovini riješiti u razumnom roku  u skladu s uvjetima utvrđenima u izjavi o komercijalnom jamstvu na uređaj. .

Jamstveni rok se, sukladno čl. 425 Zakona o obveznim odnosima produlje:

(1) U slučaju manjeg popravka, jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je korisnik bio lišen uporabe stvari

(2) Kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari;

(3) Ako je zamijenjen ili bitno popravljen dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Za proizvode koje korisnici ne preuzmu, MMM Agramservis d.o.o. odgovara 90 dana. Nakon 90 dana proizvod prelazi u vlasništvo MMM Agramservis d.o.o. koje će predati na uništenje u za to ovlaštene tvrtke osim u slučaju nesuglasja o valjanosti izdanog jamstva .

Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 1. GOTOVINA (pouzećem/preuzimanjem robe prilikom isporuke)
 2. DEBITNE KARTICE (kartice tekućih računa)
 3. PRE-PAID KARTICE (kartice s limitiranim iznosom financijskih sredstava, veća kontrola troškova, može se potrošiti samo onaj iznos financijskih sredstava koji je uplaćen na karticu)
 4. OPĆA UPLATNICA I INTERNET BANKARSTVO Kod izbora ovog načina plaćanja, korisnik na svoju e-mail adresu dobije narudžbu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji treba uplatiti vrijednost svoje narudžbe. Uplata se potom izvrši korištenjem internet bankarstva iii načinom na koji korisnik inače plaća svoje račune - putem banke, pošte, FINA-e itd.
 5. KREDITNE KARTICE + sustavi plaćanja kao što su PayPal, Google Checkout, CPS – VISA Premium, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.

Korištenjem posredničkih servisa smanjuje se rizik od prijevara i krađa padataka, jer prilikom kupovine ne ostavljate nikome pa čak niti trgovcu podatke vaše kreditne/debitne kartice već samo vaše korisničko ime i lozinku kojima pristupate posredničkom servisu.

Alternativno rješavanje potrošačkih sporova

Korisnik ima mogućnost Alternativnog rješavanja potrošačkih sporova.

Posebnom regulativom Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) od 15. veljače 2016. diljem cijele EU, sporovi vezani uz online kupnju, mogu se riješiti putem platforme koja je namijenjena za alternativno (izvansudsko) rješavanje domaćih i prekograničnih sporova koji proizlaze iz ugovora o prodaji ili ugovora o uslugama između trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i potrošača s prebivalištem u EU u postupku pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova  koja su ovlaštena provesti mirenje ili donijeti neobvezujuću ili obvezujuću odluku o sporu.

Kada potrošači i trgovci podnesu prigovor, tijela za rješavanje sporova djelovat će kao posrednici između dviju strana u cilju rješavanja problema.

Nakon što se postigne dogovor o tome tko će spor riješiti, platforma automatski prosljeđuje spor tom tijelu koje je dužno u roku od 90 dana riješiti spor u potpunosti preko Interneta.

Ako Korisnik naiđe na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor može na brži i jednostavniji način podnijeti pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova na linku.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Prodavatelj:
MMM Agramservis d.o.o.
Samoborska cesta 145
10 000 ZAGREB

Privatnost podataka

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

MMM Agramservis d.o.o. se obvezuje štiti osobne podatke korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka korisnika (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je MMM Agramservis d.o.o. po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke korisnika.

MMM Agramservis d.o.o. prikuplja osobne podatke korisnika samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa s korisnicima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu. Korisnik ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. MMM Agramservis d.o.o. redovito daje korisniku mogućnost izbora o upotrebi njegovih podataka, uključujući mogućnost odluke želi li ili ne da se njegovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe.

MMM Agramservis d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. 
MMM Agramservis d.o.o. za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

 1. UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE

MMM Agramservis d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni smartson.hr, na Internetu. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice smartson.hr.

Korištenjem Internetske stranice korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima te pristaju na korištenje Internetske stranice smartson.hr u skladu s njima. Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

MMM Agramservis d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, MMM Agramservis d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija ili bilo koju vrstu informacija.

Korištenjem ovih Internetskih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima. MMM Agramservis d.o.o. poručuje korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

MMM Agramservis d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene.

MMM Agramservis d.o.o. nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima. Korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke MMM Agramservis d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na smartson.hr internetskim stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke MMM Agramservis d.o.o. ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE MMM AGRAMSERVIS D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući ali bez ograničenja na tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica smartson.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke MMM Agramservis d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice smartson.hr isključivo na odgovornost korisnika tako da MMM Agramservis d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da MMM Agramservis d.o.o. nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na korisniku. Ni u kojem slučaju MMM Agramservis d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, MMM Agramservis d.o.o., neće odgovarati, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

MMM Agramservis d.o.o. nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. MMM Agramservis d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da nije prikladan.

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije, ocjene, komentari, privatne poruke, javne, a ne privatne prirode i da stoga djelatnici tvrtke MMM Agramservis d.o.o. mogu nadzirati komunikacije korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim tvrtku MMM Agramservis d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane korisnika.

MMM Agramservis d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom u bilo kojem trenutku. MMM Agramservis d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje MMM Agramservis d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta od strane korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a MMM Agramservis d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.Smartson je registrirani žig tvrtke MMM Agramservis d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

Smartson.hr je registrirana domena tvrtke MMM Agramservis d.o.o.

MMM Agramservis d.o.o., je distributer (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane. MMM Agramservis d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

MMM Agramservis d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se korisnik oslonio na informacije dobivene putem smartson.hr Internet stranice. Na korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem smartson.hr Internet stranice.

Sjedište tvrtke MMM Agramservis d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj.


Newsletter
Prijavite se na naš Newsletter i saznajte prije ostalih sve o
ekskluzivnim ponudama, sniženjima i novostima u našoj ponudi.
 
VSC Pro+ Internet Shop   Otvorite Web trgovinu